Bizi takip edin
|
EN

Bölüm Hakkında

İzmir Ekonomi Universitesinde Fizik Bölümü 2017 yılı itibari ile bir çatı kadrosu ile kurulmustur. Vizyonumuz, içinde yaşadığımız doğayı anlama bunun için gerekli eğitimi almak, analitik düşünmeyi öğrenmek ve eleştirel bakış açısını öğrencilere kazandırmak olarak betimlenebilir.

Temel Bilimlerde meydana gelen gelişmeler son yıllarda ilgi ile izlenmektedir. Özellikle temel amacı doğanın işleyişini anlamak ve matematiksel modelini oluşturmak olan Fizik alanında pek çok yeni keşifler yapılmaktadır. Örneğin, Cenevre’deki Büyük Hadron Çarpıştırıcısında bulunan CERN deneylerinden olan ATLAS ve CMS’de parçacıkların kütlesinden sorumlu olan Higgs Bozonunun (https://youtu.be/L6AN6UwTTjUhttps://youtu.be/Ztc6QPNUqls)keşfedilmesi bunlardan birisidir. Diğer taraftan Yoğun Madde Fiziğinde süperiletkenlik konusunda ortaya çıkan gelişmeler olmasaydı bu deneylerin yapılması mümkün olmazdı.

Örneğini verdiğimiz bu çarpıştırıcı ve deney günümüzde bilim ve teknolojinin ulaştığı en uç noktalardan birisidir. Diğer taraftan Fizik daha öncesinde yeni teknolojilerin geliştirilmesine öncülük yapmış ve büyük katkılarda bulunmuştur. Elektromanyetizmanın ve Nükleer Fiziğin daha iyi anlaşılması televizyon, bilgisayar, cep telefonu, ev araçları ve nükleer güç santralleri gibi yeni ürünlerle günümüz modern çağ toplumunun olağanüstü bir şekilde değişmesine sebep olmuştur. Daha önceden de Termodinamiğin geliştirilmesi sanayi devrimine sebep olmuştur. Fiziğin toplumu değiştirebilecek yepyeni teknolojilerin doğuşuna sebep olma potansiyelini görünce bu alanda araştırma ve eğitim yapmanın bir zaruret olduğunu görebiliriz.

Diğer tarafdan vizyonu, evrensel düzeyde kaliteli eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalarla topluma öncülük eden seçkin bir yüksek öğretim kurumu olmak olan İzmir Ekonomi Üniversitesi Türkiye’nin hızlı bir şekilde gelişmesi ve ülkenin Fiziğe verdiği önemin artması (CERN assosye üyeliği, yeni nükleer güç santrallerin kurulmaya başlaması, vb.)  dolayısıyla bu süreci hızlandırmak için Fiziği geliştirmeye ve Fiziğin eğitimine en üst düzeyde katkı vermeyi amaçlamaktadır. Bu, İzmir Ekonomi Üniversitesinin temel değerleri olan katılımcılık, yenilikçilik, toplumsal sorumluluk ve mükemmeliyetçiliğinin bir gereğidir. İzmir Ekonomi Üniversitesi Fizik Bölümü evrenin temel yasalarını bilen, temel matematik bilgisine sahip, deney tasarımı yapabilen ve bilgisayar deneyimi olan; araştırma ve endüstri projelerinde takım çalışmasında başarılı, diğer bilim alanları ve teknolojilerin gelişmesindeki Fizik ilkelerinin katkısını takdir eden, bilimsel ilkelere ve kanıtlara dayanarak değerlendirme yapan; araştırmacı, öğretmen ve teknik eleman olarak çalışabilen, fizikçiler yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Bölümün öğrencilere iki yabancı dil eğitimi vermesi, öğrencilerin üniversitedeki farklı fakültelerden dersler alabilmeleri güçlü yönler arasında sıralanabilir.

Fizik Bölüm Başkanı
Prof. Dr. Abbas Kenan Ciftci
Oda: A-507
Telefon: +90 (232) 488 8346

SOSYAL MEDYA