Sıkça Sorulan Sorular


Sıkca sorulan sorular

İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü’nden dört yıllık lisans eğitimi sonunda mezun olanlar “Fizikçi” unvanına sahip olarak, çeşitli iş alanlarında çalışabilirler:

  • Temel bilimleri tercih eden öğrencilerin büyük bir çoğunluğu akademik kariyer yapmayı tercih etmektedir. Bu amaçla öğrenciler üniversitelerin Fen Bilimleri ve Yüksek Teknoloji Enstitülerinin başvuru koşullarını sağladıkları takdirde, Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yapabilirler. Bu arada isterlerse gerekli şartları sağladıkları zaman araştırma görevlisi olarak da çalışabilirler. Ayrıca YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı çerçevesinde her hangi bir üniversitede araştırma görevlisi olarak çalışabilirler, Yüksek Lisans ve Doktora programlarına ise tercih ettikleri farklı bir üniversitede devam edebilirler.
  • MEB ve YÖK bursları ile yurt dışında Yüksek Lisans ve Doktora çalışması yapabilirler.
  • Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TUBİTAK (Çekmece Nükleer Araştırma Merkezi, Marmara Araştırma Merkezi), Devlet İstatistik Enstitüsü, Türk Telekom, Aselsan, Roketsan, Türk Standartları Enstitüsü gibi kuruluşlarda araştırmacı veya memur olarak çalışabilirler.
  • Hastanelerin radyoloji bölümlerinde (Medikal Fizik alanında Yüksek Lisans yaptığı takdirde), firmaların kalite kontrol laboratuarlarında, bilgisayar firmalarında, teknik cihazların satış ve servis şirketlerinde, elektronik ve sanayi alanında çalışan kuruluşlarda ve bankalarda çalışabilirler.
  • İş Güvenliği Uzmanlığı eğitimine katılıp, bu süreç sonucunda yapılan sınavda başarılı olanlar, çeşitli sektörlerde “İş Güvenliği Uzmanı” olarak çalışabilirler.

Yukarıda belirtilen çalışma alanları ABD’deki durumla örtüşmektedir. American Institute of Physics’in yaptığı bir çalışmaya göre ABD’de yılda ortalama 7500 tane öğrenci Fizik Lisans programlarından mezun olmaktadır.  Yine bu araştırmaya göre bu mezun olan öğrencilerin % 95’i mezuniyetlerinin birinci senelerinin sonuna kadar bir işe girmektedirler.  Mezunların % 33’ü Fizik bölümlerinin, % 21 ise çeşitli Mühendislik ve Sosyal Bilimler dallarının Lisansüstü programlarına kaydını yaptırmaktadır.